6

Ferences Rendház

Zádori Mihály püspöki helyettes 1722-ben tette le a mai kolostor homlokzatának alapkövét, az építkezést pedig 1730 körül fejezték be. A helyi hagyomány szerint 1795-ben rövid időre itt lelt menedékre a Martinovics-mozgalom elleni perben elítélt, majd kivégzett Sigray Jakab.

A II. világháború, illetve a rend 1950-es feloszlatása után leánykollégiumként, majd hivatali központként, 1984 óta pedig papi otthonként működött. A nyugati szárnyban található refektórium déli végén három harmonikus egységet alkotó festmény látható, amelyek II. József korában, Pestről kerültek ide. Az oldalfalakon ferences szentek képei sorakoznak.