2

Piarista Rendház

Az egyemeletes, nyeregtetős késő barokk épület, a piarista templommal és gimnáziummal egybeépítve egy középudvaros együttest alkot. A teljes rendház 1769-re készült el.
A napóleoni háború idején katonai kórház volt. 1944 őszétől szintén hadi célokra használták, amelynek következtében az épület és berendezése számottevően megrongálódott. 1950-ben az állam a rendházat elvette a piaristáktól, és ott hivatalt működtetett. 1956-ban az épület megsérült, és ez követően kisebb lakásokat alakítottak ki benne, a korábbi refektóriumot az egyházi levéltár használta. Ez utóbbi intézmény az 1974-1979 között lezajlott felújítást követően az egész épületet birtokba vehette.