7

Szent István Templom

Az 1681-ben letelepített ferencesek templomának alapkövét 1723-ban tették le, építőanyagul pedig a székesegyház lebontott középkori részeinek anyagát is felhasználták.

1909-ben a templom a nagy tűzvész során a nyugati épületek sorával együtt leégett, tornya összeomlott – ezt 1912-ben, neoromán stílusban építették újjá a homlokzattal együtt. Az épületet 1938-ban, legutóbb pedig 2012-ben restaurálták.

A templom szentségfülkéjének aranyozott ajtaján az emmauszi vacsora ábrázolása látható. A diadalív bal oldalán, a szószék mellett az olasz eredetű, a pesti ferences rendházból áthozott Szent Ferenc-, a jobb oldalon pedig egy Szent Antal-oltár áll. A boltozatok képeit Bucher Xavér Ferenc festette 1798 és 1801 között.